IMS by DMD

IMS by DMD je kompletně graficky přepracované IMS, nabízí uživatelsky příjemný vzhled, řadu rozšíření, jako změny vzhledu, zobrazení počasí, spořiče obrazovky v nabídkách IMS a aktualizace zdrojů internetových videí přímo z přístroje bez znalostí programování...

Aktualizace zdrojů IMS

V menu IMS naleznete pod "Nastavení IMS - Online Aktualizace"
Popis: stáhne a nainstaluje z internetu poslední aktualizace nabídky IMS
Použití:
Přejděte do nabídky "Nastavení IMS"
V nabídce se zobrazují možnosti online aktualizace. Vlevo dole najdete text indikující poslední novinky v aktualizacích IMS na serveru.
Vlevo je také indikován datum naposledy provedené aktualizace, pokud zde není žádný datum, znamená to, že aktualizace nebyla doposud provedena.
Po potvrzení nabídky "Online Aktulizace" (OK) se stáhne a nainstaluje poslední aktualizace nabídek IMS.
Instalace je potvrzena zobrazením dialogu "Aktualizace dokončena..." vlevo dole a datum aktualizace vpravo je změněn na aktuální.
Hotovo...

Změna grafického vzhledu IAMM

V menu IMS naleznete pod "Nastavení IMS - Změna vzhledu IAMM"
Přednastavený je od počátku vzhled "Výchozí"
Použití:
Tato nabídka změní hlavní vzhled IAMM, po dokončení instalace se přístroj restartuje! Přejděte do nabídky "Nastavení IMS - Změna vzhledu IAMM"
Zobrazí se seznam dostupných vzhledů IAMM, v pravé části je indikována informace o aktuálně použitém vzhledu.
Po vybrání vzhledu ze seznamu a potvrzení (OK nebo šipka vpravo) se zobrazí obrazovka se jménem, náhledem vzhledu a tlačítkem "Instalovat"
Po potvrzení tlačítka "Instalovat" (OK) se stáhne a nainstaluje vzhled.
Instalace je potvrzena zobrazením dialogu "Instalace dokončena..." vlevo dole.
Přístroj se sám restartuje!!!
Hotovo...